Abortion methods
Abortion methods_BG

Abortion
methods

Методи
за аборт

Обща информация

Специализирани структури като центрове за аборт (центрове за прекъсване на бременност), центрове за семейно планиране, лекарски кабинети и клиники/болници са на разположение, ако имате нужда от помощ, информация или асистиране в процеса на вземане на решение, подходящо за вашата ситуация. Практикуващите лекари са длъжни да следват определени процедури, за да осигурят персонално и поверително отношение. При желание от ваша страна, можете да се обърнете към квалифициран консултант (брачен и семеен консултант, психолог или социален работник).

В случай, че решите да прекъснете бременността си, необходимо е първоначално посещение на медицинско лице, което да определи вашата гестационна възраст. Така вашият лекар ще може да ви даде информация относно различните методи (в зависимост от разпоредбите на вашата държава) по теми като:

 • Стъпките на самите процедури
 • Реакции и нежелани реакции, които е вероятно да изпитате (напр. менструални спазми, болка, гадене, повръщане или кървене)
 • Продължителността на всяка процедура и свързаните с нея рискове и усложнения
 • Облекчаване на болката
 • Последващи грижи
 • Започване или смяна на метода за контрацепция

Някои държави изискват спазване на период за размисъл между посещението за потвърждаване на бременността и началото на процедурата по нейното прекъсване. Ако случаят е такъв, то този период трябва да се вземе предвид преди избора на метод за аборт.
Абортът е медицинска процедура, която може да доведе до определени рискове и усложнения. Консултирайте се с личния си лекар и се уверете, че сте получили необходимата информация. Само медицински специалисти имат право да извършват тази процедура;
Съществуват два метода за аборт: медикаментозен метод с лекарства и оперативен,извършван чрез вакуумна аспирация или кюретаж под упойка (анестезия). Независимо от метода, абортът не оказва влияние на вашето здраве или шансовете ви за повторно зачатие, ако искате да забременеете отново.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Abortion methods
Abortion methods_BG

Методи
за аборт

Обща информация

В съответствие с условията на местните нормативни изисквания, абортът е интимна и лична процедура, която може да бъде поискана единствено от бременната жена.

Специализирани структури като центрове за аборт (центрове за прекъсване на бременност), центрове за семейно планиране, лекарски кабинети и клиники/болници са на разположение, ако имате нужда от помощ, информация или асистиране в процеса на вземане на решение, подходящо за вашата ситуация. Практикуващите лекари са длъжни да следват определени процедури, за да осигурят персонално и поверително отношение. При желание от ваша страна, можете да се обърнете към квалифициран консултант (брачен и семеен консултант, психолог или социален работник).
В случай, че решите да прекъснете бременността си, необходимо е първоначално посещение на медицинско лице, което да определи вашата гестационна възраст. Така вашият лекар ще може да ви даде информация относно различните методи (в зависимост от разпоредбите на вашата държава) по теми като:

 • Стъпките на самите процедури
 • Реакции и нежелани реакции, които е вероятно да изпитате (напр. менструални спазми, болка, гадене, повръщане или кървене)
 • Продължителността на всяка процедура и свързаните с нея рискове и усложнения
 • Облекчаване на болката
 • Последващи грижи
 • Започване или смяна на метода за контрацепция

Някои държави изискват спазване на период за размисъл между посещението за потвърждаване на бременността и началото на процедурата по нейното прекъсване. Ако случаят е такъв, то този период трябва да се вземе предвид преди избора на метод за аборт.
Абортът е медицинска процедура, която може да доведе до определени рискове и усложнения. Консултирайте се с личния си лекар и се уверете, че сте получили необходимата информация. Само медицински специалисти имат право да извършват тази процедура;
Съществуват два метода за аборт: медикаментозен метод с лекарства и оперативен,извършван чрез вакуумна аспирация или кюретаж под упойка (анестезия). Независимо от метода, абортът не оказва влияние на вашето здраве или шансовете ви за повторно зачатие, ако искате да забременеете отново.

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018.

Medical abortionMedical abortion

Медикаментозен аборт

Медикаментозният аборт се предизвиква от две лекарства със синергично действие, които се приемат през 36-48 часа. Той се извършва в максимум три стъпки след потвърждение и определяне срока на бременността.

В зависимост от разпоредбите на вашата държава, може да ви бъде предоставен избор дали да прекъснете бременността си в здравно заведение (болница, оторизирана клиника), в лекарски частен кабинет или у дома. Ако изборът ви е у дома, уверете се, че за подкрепа до себе си ще имате член на семейството и/или приятел. Освен това трябва да сте наясно с нежеланите събития, свързани с медикаментозния аборт, както и към кого да се обърнете, ако се появят усложнения.

Не всички здравни заведения извършват този вид аборт. Препоръчваме ви да се консултирате с местния център по семейно планиране, за да откриете най-близкия лекар или център.

Medical abortion - step 1 First medication intake

Първи прием на лекарство (мифепристон)

Първото лекарство се приема през устата пред медицински специалист (лекар или акушер). След приема обикновено можете да възобновите дейностите си.

В повечето случаи няма да наблюдавате нежелани реакции или болка. Понякога обаче може да се появи гадене, повръщане, диария, леки спазми или дори кървене.
За да научите повече за редките нежелани реакции, противопоказания или предпазни мерки при употреба, моля прочетете листовката на лекарството.

Medical abortion - step 2 Second medication intake (prostaglandin)

Втори прием на лекарство (простагландин)
(след 36-48 часа)

Според местните разпоредби, трябва да приемете второто лекарство в медицинско заведение пред медицински специалист.
Възможна е появата на кървене и болка през следващите часове.
Можете да приемете болкоуспокояващи, предписани от вашия лекар. Ако силната болка продължава въпреки приема на болкоуспокояващи, се свържете с вашия лекар и отидете в центъра, в който са ви предписали медикамента. Вашият лекар трябва да ви каже към кого да се обърнете и къде да отидете при появата на някакъв проблем.
Експулсията обикновено се случва 4 часа след приемането на второто лекарство и може да отнеме до 72 часа.

Medical abortion - step 3 Control visit

Контролно посещение
(14-21 дена след приема на първото лекарство)

Това последващо посещение е задължително и позволява да се удостовери успехът на процедурата, като се провери дали бременността е прекъсната. За целта вашият лекар ще извърши клиничен и медицински преглед (ултразвуково сканиране, βтест за измерване нивата на ЧХГ в урината/кръвта)
Ако процедурата е неуспешна, лекарят ще ви посъветва относно възможностите ви. Фертилитетът се възобновява веднага след аборт. Ето защо, ако не е обсъждано до този момент, вашият лекар ви ще посъветва относно контрацепцията, за да ви осигури най-подходящия метод.

Medical abortion - step 1 First medication intake

First medication intake (mifepristone)

Първото лекарство се приема през устата пред медицински специалист (лекар или акушер). След приема обикновено можете да възобновите дейностите си.
В повечето случаи няма да наблюдавате нежелани реакции или болка. Понякога обаче може да се появи гадене, повръщане, диария, леки спазми или дори кървене.
За да научите повече за редките нежелани реакции, противопоказания или предпазни мерки при употреба, моля прочетете листовката на лекарството.

Medical abortion - step 2 Second medication intake (prostaglandin)

Втори прием на лекарство (простагландин)
(след 36-48 часа)

Според местните разпоредби, трябва да приемете второто лекарство в медицинско заведение пред медицински специалист.
Възможна е появата на кървене и болка през следващите часове.

Можете да приемете болкоуспокояващи, предписани от вашия лекар. Ако силната болка продължава въпреки приема на болкоуспокояващи, се свържете с вашия лекар и отидете в центъра, в който са ви предписали медикамента. Вашият лекар трябва да ви каже към кого да се обърнете и къде да отидете при появата на някакъв проблем.

Експулсията обикновено се случва 4 часа след приемането на второто лекарство и може да отнеме до 72 часа.

Medical abortion - step 3 Control visit

Контролно посещение
(14-21 дена след приема на първото лекарство)

Това последващо посещение е задължително и позволява да се удостовери успехът на процедурата, като се провери дали бременността е прекъсната. За целта вашият лекар ще извърши клиничен и медицински преглед (ултразвуково сканиране, βтест за измерване нивата на ЧХГ в урината/кръвта)
Ако процедурата е неуспешна, лекарят ще ви посъветва относно възможностите ви. Фертилитетът се възобновява веднага след аборт. Ето защо, ако не е обсъждано до този момент, вашият лекар ви ще посъветва относно контрацепцията, за да ви осигури най-подходящия метод.

Методи
за аборти

Всяко от горепосочените посещения може да се извърши дистанционно чрез телемедицина в случай, че местните разпоредби го позволяват.
В който и да е момент от процедурата е възможно да почувствате нужда от помощта на психолог.
Моля, прочетете листовката или се обърнете към вашия лекар, за да научите повече за потенциалните противопоказания, други редки нежелани реакции, свързани с медикаментозния метод и предпазни мерки при употреба на лекарствата. Не забравяйте, че кървенето и болката в определена степен са част от процеса на аборт, тъй като, от медицинска гледна точка, медикаментозният аборт е подобен на спонтанния аборт (помятането).

Бъдете внимателни, тъй като, макар и рядко, е възможна появата на усложнения. Ето защо, както при всички медицински процедури, се препоръчва да бъдете по-бдителни. Ако имате температура (продължаваща повече от 24 часа), неразположение, болка, която не стихва въпреки аналгетиците, и/или обилно/продължително кървене (употреба на повече от две дамски превръзки на час в продължение на два часа), трябва веднага да се свържете с вашия лекар или заведението, в което е извършен абортът.

Методи
за аборти

Всяко от горепосочените посещения може да се извърши дистанционно чрез телемедицина в случай, че местните разпоредби го позволяват.
В който и да е момент от процедурата е възможно да почувствате нужда от помощта на психолог.
Моля, прочетете листовката или се обърнете към вашия лекар, за да научите повече за потенциалните противопоказания, други редки нежелани реакции, свързани с медикаментозния метод и предпазни мерки при употреба на лекарствата. Не забравяйте, че кървенето и болката в определена степен са част от процеса на аборт, тъй като, от медицинска гледна точка, медикаментозният аборт е подобен на спонтанния аборт (помятането).

Бъдете внимателни, тъй като, макар и рядко, е възможна появата на усложнения. Ето защо, както при всички медицински процедури, се препоръчва да бъдете по-бдителни. Ако имате температура (продължаваща повече от 24 часа), неразположение, болка, която не стихва въпреки аналгетиците, и/или обилно/продължително кървене (употреба на повече от две дамски превръзки на час в продължение на два часа), трябва веднага да се свържете с вашия лекар или заведението, в което е извършен абортът.

Surgical abortion

Оперативен аборт

Оперативният аборт е амбулаторна процедура, която включва вакуумна аспирация, извършвана, в по-голяма част от случаите, под упойка. Той се извършва от лекар в операционна зала на лечебно заведение.

Процедурата се състои от две стъпки, подлежащи на промяна в зависимост от местните разпоредби, след потвърждението и определяне срока на бременността.

Medical abortion - step 1 First medication intake

Оперативна процедура

Хирургичната интервенция, включваща вакуумна аспирация или кюретаж, се извършва под местна или обща упойка.

В зависимост от вашето медицинско досие, анестезиологът предварително ще изключи всякакви потенциални противопоказания за анестетици. Лекарят също може да ви даде лекарство, което да приемете от 36 до 48 часа преди интервенцията, за да подготви шийката на матката за операцията. Може да ви бъде предписана и антибиотична профилактика за предотвратяване на инфекциозни усложнения.

Процедурата по аборт отнема около двадесет минути. След това ще бъдете прехвърлени в специално отделение за наблюдение след анестезия. Независимо от избраната упойка — местна или обща, обикновено времето за възстановяване е около два часа. В зависимост от разпоредбите на вашата държавата, при местна упойката ще можете да се приберете още на същия ден, докато при общата е вероятно да бъдете помолени да не се прибирате вкъщи сами и без помощта на роднина или приятел.

През дните след операцията може да наблюдавате следоперативно кървене и болка. Тези признаци са резултат от хирургичната процедура и не изискват непременно да посетите вашия лекар. Кървенето и болката трябва постепенно да намаляват.

Medical abortion - step 2 Second medication intake (prostaglandin)

Контролен преглед
(14-21 дена след операцията)

This follow-up visit is mandatory and allows to attest that the pregnancy has been terminated by clinical examination by your physician and measure of β-hCG levels, either in the urine or blood.

After an abortion, fertility resumes as soon as the next menstrual cycle. That is why, if not discussed before, your physician will advise you on contraception to give you the most appropriate method.

Medical abortion - step 1 First medication intake

Оперативна процедура

Хирургичната интервенция, включваща вакуумна аспирация или кюретаж, се извършва под местна или обща упойка.

В зависимост от вашето медицинско досие, анестезиологът предварително ще изключи всякакви потенциални противопоказания за анестетици. Лекарят също може да ви даде лекарство, което да приемете от 36 до 48 часа преди интервенцията, за да подготви шийката на матката за операцията. Може да ви бъде предписана и антибиотична профилактика за предотвратяване на инфекциозни усложнения.

Процедурата по аборт отнема около двадесет минути. След това ще бъдете прехвърлени в специално отделение за наблюдение след анестезия. Независимо от избраната упойка — местна или обща, обикновено времето за възстановяване е около два часа. В зависимост от разпоредбите на вашата държавата, при местна упойката ще можете да се приберете още на същия ден, докато при общата е вероятно да бъдете помолени да не се прибирате вкъщи сами и без помощта на роднина или приятел.

През дните след операцията може да наблюдавате следоперативно кървене и болка. Тези признаци са резултат от хирургичната процедура и не изискват непременно да посетите вашия лекар. Кървенето и болката трябва постепенно да намаляват.

Medical abortion - step 2 Second medication intake (prostaglandin)

Контролен преглед
(14-21 дена след операцията)

Този контролен преглед е задължителен и позволява да се удостовери успехът на процедурата чрез клинично изследване, проведено от вашия лекар, и измерване нивата на бета-ЧХГ в урината и кръвта.

След аборт фертилитетът се възобновява веднага след първата менструация. Ето защо, ако не е обсъждано до този момент, вашият лекар ви ще посъветва относно контрацепцията, за да ви осигури най-подходящия метод.

Имайте предвид, че оперативният аборт е инвазивна процедура и част от нежеланите реакции, като болка и загуба на кръв, са част от процеса. Жените може да го усетят по различен начин.

Бъдете бдителни, тъй като, макар и рядко, са възможни усложнения като кръвоизлив, нараняване на матката, инфекция или проблем, свързан с анестезията. Ето защо се препоръчва повишена бдителност и задължителен контакт с вашия лекар в случай на повишена температура, значителна загуба на кръв, силна коремна болка или неразположение.

За повече информация относно аборта се консултирайте с най-близкия медицински специалист, който ще ви предостави и данни за контакт с подходящ център, където се извършват аборти.

Comparison of the two abortion methods

Метод
Метод Медикаментозен аборт Операционен аборт/аспирация
Извършен от Пациентът, който приема таблетките самостоятелно. Повече отговорност за жената. Обучен професионалист (обикновено това е лекар). Професионалистът поема отговорността.
Кога 4 до 9 седмици* аменорея (липса на менструация) 6 до 14 седмици аменорея (липса на менструация)
Продължителност Няколко дни 3 до 10 минути
Посещения 1 до 4 посещения (вкл. за консултация) в зависимост от държавата или специалиста. Възможно е да се планира според предпочитанията на пациента. 1 до 3 посещения (вкл. за консултация) в зависимост от държавата или специалиста. Планира се според графика на клиниката.
Допълнителни лекарства В повечето случаи болкоуспокояващи. Местна или обща упойка (анестезия). Болкоуспокояващи.
Кървене По-трудно е да се предвиди и контролира. Обикновено е по-силно и по-дълго от менструация (т.е. 80 ml). Обща загуба на кръв като при медикаментозния аборт, но по-малко дни на кървене след процедурата.
Нежелани реакции Болка, подобна на спазми (често), гадене и (рядко) повръщане или диария. Понякога кратки болки, подобни на спазми, гадене и повръщане след операция.
Усложнения (много рядко) Силно кървене, продължаваща бременност и инфекция. Нараняване на матката, инфекция, проблеми с упойката (анестезията).
Въздействие върху фертилитета Никакво Никакво при правилно извършена процедура без усложнения.
Контрацепция Ефикасен метод, необходим незабавно. Ефикасен метод, необходим незабавно.

* Този лимит може да бъде удължен съгласно държавните разпоредби

Fiala C et al. Early Medical Abortion, a practical guide to healthcare professionals. 2nd Edition, 2018, p.42.